Puhdasjalostus


Puhdasjalostus tarkoittaa samaa kuin rotujalostus eli naaras paritetaan saman rodun uroksella, jotka eivät ole läheistä sukua keskenään. Minkin jalostuksessa tämä tarkoittaa sitä että paritettavat yksilöt ovat samanvärisiä. Puhdasjalostuksen avulla värityypit pidetään geneettisesti puhtaina ja tasavärisinä. Tämä on yleisin jalostus menetelmä. (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981, 74.)

Risteytysjalostus


Risteytysjalostuksessa paritetaan kaksi erirotuista yksilöä keskenään, jolloin saadaan aikaan eri ominaisuuksia omaavia yksilöitä. Käytännössä saadaan mm. uusia värityyppejä, kuten mahogany-minkki, joka on mustan ja valkoisen minkin risteytys. Risteytysjalostus vähentää kaksinkertaisten haitallisten geenien aiheuttavaa riskiä ja lisää jälkeläisten elinvoimaisuutta ja hedelmällisyyttä. Risteytys-yksilöt ovat lisäksi kookkaampia ja vahvempia kuin puhtaat jälkeläiset. Risteytyksen avulla voidaan siirtää uusia ominaisuuksia, kuten lyhytkarvaisuutta, toiseen värityyppiin. Haittapuolena on se, että pitäisi saadaa pidettyä hyvien puhtaiden minkkien määrä tarpeeksi suurena. (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981, 74 – 75.)

Sisäsiitos


Sisäsiitos tarkoittaa sitä, että paritettavat yksilöt, uros ja naaras, ovat keskenään enemmän sukua kuin populaation yksilöt keskimäärin. Toisin sanoen uros ja naaras ovat serkkuja tai vielä läheisempää sukua. Minkkien jalostuksessa käytetään jonkin verran sisäsiitosta, koska sen avulla on mahdollista saada uusia mutaatiota aikaan. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat uudenlaiset värityypit. Sisäsiitoksessa homotsygoottisten geeniparien määrä kasvaa, mutta samalla haitalliset geenit yleistyvät. Samanperintäinen ressessiivinen haitallinen geenipari voi aiheuttaa uusia perinnöllisiä sairauksia minkeillä tai letaaligeenin, joka johtaa kuolemaan. Sisäsiitoksen haittapuolena on elinvoimaisuuden ja hedelmällisyyden heikkeneminen ja populaation muuntelun vähenemiseen. Siksi sisäsiitosta käytetään ainoastaan uusien mutaatioiden syntymiseen. Sisäsiitos purkautuu, kun sukusiitetty yksilö paritetaan erisukuisen yksilön kanssa. (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981, 73 – 74.)Lähdeluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö. 2003. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva turkiseläin. Hakupäivä 14.2.2012, http://wwwb.mmm.fi/el/julk/tavturkiselfi.html#17

Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981. Minkuppfödning. Ei kustantajaa.

Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 2011. Sagafurs. Ei kustantajaa. (Turkistarhaajien “kalenteri”)