Syksyllä ennen nahoitusta valitaan jalostettavat urokset ja naaraat, yleensä yhtä urosta kohti on viisi naarasta. Kaikki alla olevat kriteerit täyttävät eläimet jätetään tilalle. Keväällä ennen kiimakautta suunnitellaan sopivat parituskumppanit jokaiselle naaraalle. Eläinten väri vaikuttaa kumppanin valintaan, koska niiden värien osuutta lisätään, joista maksetaan paras hinta. Parhaat naaraat paritetaan parhailla uroksilla. Jalostukseen valittavien eläinten kriteerit ovat alla tärkeysjärjestyksessä.

Terve minkki


Terve eläin, ei plasmasytoosia eikä silmä- tai tassutulehdusta. Jalostukseen valittavat eläimet eivät saa sairastaa tai olla plasmasytoosin kantajia, koska se aiheuttaa huonoa hedelmällisyyttä, pentuekokoa ja pentukuolleisuutta sekä nahan laatua. Tautia vastaan kaikki jalostuseläimet pitää testata. Verinäytteestä saadaan selville onko eläin plasmasytoosin kantaja. Tassu tai silmätulehdusta ei saa olla jalostuseläimellä, eikä myöskään sen sisaruksilla. Luonteeltaan aggressiiviset ja arat yksilöt karsitaan pois jalostuksesta (Evira, hakupäivä 14.2.2012). (Haastattelu.) (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund rf 2011, 58.)

Hedelmällisyys


Emolla tulee olla vähintään 5 sisarusta, mutta uroksella riittää 3-4 sisarusta, jotta ne valitaan siitoseläimiksi. Jalostuseläimiksi valitaan ne, joilla on hyvä hedelmällisyysindeksi, jotka tulevat isoista ja tasaisesti kehittyneistä pentueista, jotta pentujen lukumäärä naarasta kohti kasvaisi, koska se vaikuttaa suoraan tilan tulokseen. Ruskeat ja valkoiset yksilöt saavat keskimäärin enemmän pentuja kuin muut värityypit. (Haastattelu.)

Koko


Nahkasta maksettavaan hintaan vaikuttaa paljon sen pituus, joten jalostuseläimen pitää olla isokokoinen. Koko ei ole nykyisin niin tärkeä, jos eläin on muuten huippuyksilö. (Haastattelu.)

Turkin laatu


Jalostukseen valitaan vain ne yksilöt, joilla on tasainen peitekarva ja tiheä pohjavilla. Lisäksi karvan pitää olla silkinpehmeä. Lyhytkarvaisista nahkoista maksetaan huomattavasti parempaa hintaa, joten jalostettavilla eläimillä pitäisi olla myös lyhyt peitekarva. (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981, 81- 84.)

Puhdas väri


Puhdasväri on valttia, koska värin sävy ja tasaisuus vaikuttavat myös hintaan. Eri värityyppien risteyttämistä käytetään, kun halutaan uusia väriyhdistelmiä tai kun halutaan siirtää jotain ominaisuutta toiseen väriin. Risteytykset ovat myös kookkaampia ja saavat keskimäärin enemmän pentuja kuin puhdasrotuiset. (Haastattelu.) (Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981, 84 – 85.)

Sisäsiitos


Sisäsiitoksen välttäminen Naaraat paritetaan korkeintaan 3 kertaa, jotta populaation perimä ei liikaa kavennu. Lisäksi vanhojen naaraiden hedelmällisyys heikkenee. Sisäsiitosta vältetään myös ostamalla jalostuseläimiä ja jalostussuunnitelman avulla. Ostettavien urosten tulee olla erittäin hyviä ja perimältään mahdollisimman erilainen tarhan muiden eläinten kanssa. (Haastattelu.)


Lähdeluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö. 2003. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva turkiseläin. Hakupäivä 14.2.2012, http://wwwb.mmm.fi/el/julk/tavturkiselfi.html#17

Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 1981. Minkuppfödning. Ei kustantajaa.

Finlands Pälsdjuruppfödares Förbund r.f. 2011. Sagafurs. Ei kustantajaa. (Turkistarhaajien “kalenteri”)